Antonio Ferrera dans les arènes de Bilbao I Photo Manu de Alba

Plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao

1/3 d’entrée

Toros de Torrestrella.

Juan José Padilla: silence après avis et silence
Antonio Ferrera: ovation après avis et oreille 
El Fandi: silence et silence